VJEROVANJA


Trojedin Bog

Prema svjedočanstvu Pisma, Bog je božansko biće u tri vječne, identične, ali različite osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. On je jedini pravi Bog, vječni, nepromjenjivi, svemoguć, sveznajući, sveprisutan. On je stvoritelj neba i zemlje, održavatelj svemira i izvor spasenja za čovjeka. Iako transcendentan, Bog djeluje izravno i osobno na čovjeka. Bog je ljubav i beskrajna dobrota ...

Bog, otac

Bog Otac je prva osoba Božanstva, Bezizvorni, od kojega je Sin rođen prije vječnosti i iz kojega Duh Sveti po Sinu vječno izlazi. Otac, koji je po Sinu stvorio sve vidljivo i nevidljivo, šalje Sina na spasenje i daje Duha Svetoga za našu obnovu i prihvaćanje kao djece Božje. (Johannes 1,1.14, 18; Rimljanima 15,6; Kološanima 1,15-16; Ivan 3,16; 14,26; 15,26; Rimljani...

Bog, sin

Bog, Sin, druga je osoba Božanstva, vječno od Oca. On je riječ i slika Oca po njemu i za njega Bog je stvorio sve stvari. On je poslan od Oca kao Isus Krist, Bog objavljen u tijelu, da nam da spasenje. On je primljen od Duha Svetoga i rođen je od Djevice Marije, on je bio Bog i sav čovjek, ujedinio je dvije prirode u jednoj osobi. On, sin ...

Duh Sveti

Sveti Duh je treća osoba božanstva i vječno odlazi od Oca kroz Sina. On je tješitelj koji je obećao Isus Krist, koga je Bog poslao svim vjernicima. Duh Sveti živi u nama, ujedinjuje nas s Ocem i Sinom i preobražava nas kroz pokajanje i posvećenje te se neprestanim obnavljanjem prilagođava Kristovoj slici. Duh Sveti je izvor nadahnuća i proroštva u Bibliji i izvor jedinstva i ...

Kraljevstvo Božje

Kraljevstvo Božje, u najširem smislu, je Božja suverenost. Božja vladavina već je očita u crkvi i u životu svakog vjernika koji se pokorava njegovoj volji. Kraljevstvo Božje bit će u potpunosti uspostavljeno kao svjetski poredak nakon Kristova drugog dolaska, kada će mu sve biti podložno. (Psalam 2,6-9; 93,1-2; Luka 17,20-21; Daniel 2,44; Ocjena 1,14-15.; 1. Korinćanima 15,24-28; Bogojavljenje 11,15; 21.3.22-27. 22,1-5) Sadašnjost i budućnost...

Čovjek [čovječanstvo]

Bog je stvorio čovjeka, muškarca i ženu, po Božjoj slici. Bog je blagoslovio čovjeka i naredio mu da se razmnoži i napuni zemlju. U ljubavi je Gospodin dao čovjeku moć da podredi zemlju kao upravitelja i upravlja njihovim stvorenjima. U priči o stvaranju čovjek je kruna stvaranja; prva osoba je Adam. Simboliziran od strane Adama, koji je sagriješio, čovječanstvo živi u pobuni protiv svog Stvoritelja i ima ...

Sveto pismo

Sveto pismo je nadahnuta Božja riječ, vjerno svjedočanstvo Evanđelja i istinito i točno prikazivanje Božje objave čovjeku. Sveto pismo je nepogrešivo i temeljno za Crkvu u svim pitanjima poučavanja i života. Kako znamo tko je Isus i što je Isus učio? Kako ćemo znati je li evanđelje stvarno ili lažno? Koja autoritativna osnova postoji za poučavanje i život? Biblija je ...

Crkva

Crkva, Tijelo Kristovo, je zajednica svih koji vjeruju u Isusa Krista iu kojemu prebiva Sveti Duh. Misija Crkve je propovijedati evanđelje, poučavati sve što je Krist naredio, krstiti i nahraniti stado. U ispunjenju ove misije, Crkva, vođena Svetim Duhom, koristi Bibliju kao vodiča i stalno je vođena Isusom Kristom, njezinom živom glavom. Biblija kaže: Tko u Kristu ...

Kršćanin

Svatko tko se uzda u Krista je kršćanin. Obnovom od strane Duha Svetoga kršćanin doživljava novo rođenje i dolazi u ispravan odnos s Bogom i svojim bližnjima kroz Božju milost kroz posinjenje. Kršćanin je život obilježen plodom Duha Svetoga. (Rimljanima 10,9-13; Galaćanima 2,20; Ivan 3,5-7; Ocjena 8,34; Ivan 1,12-13.; 3,16-17; Rimljanima 5,1; 8,9; Ivan 13,35; Galaćanima 5,22-23) Što znači imati dijete...

Anđeoski svijet

Anđeli su stvorena duhovna bića. Obdareni ste slobodnom voljom. Sveti anđeli služe Bogu kao glasnici i zastupnici, poslušni su duhovi za one koji trebaju dobiti spasenje i pratit će Krista na njegovom povratku. Neposlušni anđeli nazivaju se demoni, zli duhovi i nečisti duhovi. Anđeli su duhovna bića, glasnici i Božji sluge. (Hebrejima 1,14; Bogojavljenje 1,1; 22,6; Matej 25,31; 2. Nestajati 2,4; Ocjena 1,23; Matej 10,1) ...

sotona

Sotona je pali anđeo koji je na čelu zle sile u duhovnom svijetu. U pismu je upućena na nekoliko načina: vrag protivnik zlo ubojica, lažov, lopov, napasnik, tužitelj naše braće, Zmaj, bog ovoga svijeta. On je u stalnom pobuni protiv Boga. Kroz njegov utjecaj on sije razdor, zabludu i neposlušnost među ljudima. On je već poražen u Kristu, a njegova vlast i utjecaj kao Bog ...

Evanđelje

Evanđelje je radosna vijest spasenja po Božjoj milosti po vjeri u Isusa Krista. To je poruka da je Krist umro za naše grijehe, da je pokopan, da je uskrsnuo treći dan prema svetim pismima, a zatim se ukazao svojim učenicima. Evanđelje je radosna vijest da možemo ući u kraljevstvo Božje kroz spasiteljsko djelo Isusa Krista. (1. Korinćanima 15,1-5; Djela apostolska 5,31; Luka 24,46-48; Johannes ...

Kršćansko ponašanje

Kršćansko ponašanje temelji se na povjerenju i odanosti s ljubavlju prema našem Spasitelju, koji nas je volio i predao se za nas. Povjerenje u Isusa Krista izražava se u vjeri u evanđelje i u djela ljubavi. Po Duhu Svetome Krist preobražava srca svojih vjernika i čini ih da donose plodove: ljubav, radost, mir, vjernost, strpljivost, dobrotu, krotkost, samokontrolu, pravdu i istinu. (1. Johannes ...

Božja milost

Božja milost je nezaslužena naklonost koju je Bog spreman dati svemu stvorenju. U najširem smislu, Božja milost se izražava u svakom činu božanskog samootkrivanja. Zahvaljujući milosti čovjek i cijeli kozmos otkupljeni su od grijeha i smrti po Isusu Kristu, a zahvaljujući milosti čovjek stječe moć spoznati i ljubiti Boga i Isusa Krista te ući u radost vječnog spasenja u Kraljevstvu Božjem. (Kološanima 1,20;...

grijeh

Grijeh je bezakonje, stanje pobune protiv Boga. Od vremena kada je grijeh došao u svijet kroz Adama i Evu, čovjek je pod jaram grijeha - jaram koji se može oduzeti samo Isusom Kristom kroz Božju milost. Griješno stanje čovječanstva očituje se u težnji da stavimo sebe i svoje interese iznad Boga i Njegove volje. Grijeh dovodi do otuđenja od Boga i patnje i smrti. Jer sve ...

Vjera u Boga

Vjera u Boga je dar od Boga, ukorijenjen u svom utjelovljenom Sinu i prosvijetljen svom vječnom Riječju po svjedočanstvu Duha Svetoga u pismu. Vjera u Boga čini srce i značenje čovjeka prijemljivim za Božji dar milosti, spasenja. Kroz Isusa Krista i po Duhu Svetom, vjera nas osposobljava za duhovno zajedništvo i aktivnu vjernost Bogu, našem Ocu. Isus Krist je autor i završitelj ...

Spasenje

Spasenje je obnova zajedništva čovjeka s Bogom i spasenje svega stvorenog od ropstva grijeha i smrti. Bog daje spasenje ne samo za sadašnji život, već za vječnost svakoj osobi koja prihvaća Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja. Spasenje je dar Božji, omogućen milošću, danom vjerom u Isusa Krista, koja nije zaslužna osobnim zaslugama ili dobrom.

sigurnost spasenja

Biblija potvrđuje da će svi koji ostanu u vjeri Isusa Krista biti spašeni i da ništa neće biti uklonjeno Kristovom rukom. Biblija naglašava beskonačnu vjernost Gospodina i apsolutnu dostatnost Isusa Krista za naše spasenje. Također naglašava vječnu Božju ljubav za sve narode i iz evanđelja kao snaga Božja na spasenje svima koji vjeruju. U posjedu ove sigurnosti spasenja, vjernik ...

opravdanje

Opravdanje je čin milosti od Boga u i po Isusu Kristu, kroz koji je vjernik opravdan u Božjim očima. Dakle, kroz vjeru u Isusa Krista, čovjek dobiva Božji oprost i nalazi mir sa svojim Gospodinom i Spasiteljem. Krist je potomak i stari savez je zastario. U novom savezu naš odnos s Bogom temelji se na drugom temelju, temelji se na drugačijem dogovoru. (Rimljanima 3:21-31; 4,1-8.;…

Kršćanska subota

Kršćanska subota je život u Isusu Kristu, u kojem svaki vjernik nalazi pravi počinak. Tjedni sedmi dan subote koji je Izraelu naređen u Deset zapovijedi bio je sjena koja je ukazivala na pravu stvarnost našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista kao znak istinske stvarnosti. (Hebrejima 4,3.8-10; Matej 11,28-30.; 2. Mojsije 20,8:11; Kološanima 2,16-17) Slavljenje spasenja u Kristovom štovanju naš je odgovor na milosna djela koja je Bog učinio za nas. ...

kajanje

Pokajanje (također prevedeno kao "pokajanje") prema milostivom Bogu je promjena stava, koju donosi Duh Sveti i koja je ukorijenjena u Riječi Božjoj. Pokajanje uključuje osvijestiti vlastitu grešnost i pratiti novi život, posvećen vjerom u Isusa Krista. (Djela apostolska 2,38; Rimljanima 2,4; 10,17; Rimljanima 12,2) Naučiti razumjeti pokajanje Užasan strah, "bio je opis mladića zbog njegovog velikog straha da ga je Bog imao zbog...

posvećivanje

Posvećenje je čin milosti kojim Bog vjerniku pripisuje pravednost i svetost Isusa Krista i uključuje ga u to. Posvećenje se doživljava kroz vjeru u Isusa Krista i ostvaruje se kroz prisutnost Duha Svetoga u ljudima. (Rimljanima 6,11; 1. Johannes 1,8-9; Rimljanima 6,22; 2. Solunjani 2,13; Galaćanima 5:22-23) Posvećenje Prema sažetom Oxfordskom rječniku, posvetiti znači "odvojiti ili sačuvati nešto sveto" ili "od grijeha...

obožavanje

Obožavanje je božanski stvoreni odgovor na Božju slavu. Motivirana je božanskom ljubavlju i izvire iz božanskog samootkrivanja prema njegovom stvaranju. U bogoslužju, vjernik ulazi u komunikaciju s Bogom, Ocem, kroz Isusa Krista, posredovanog Duhom Svetim. Obožavanje također znači da ponizno i ​​radosno dajemo prednost Bogu u svemu. Ona se očituje u stavovima i postupcima ...

krštenje

Vodeno krštenje je znak pokajanja vjernika, znak da prihvaća Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja, sudjelovanje je u smrti i uskrsnuću Isusa Krista. Biti kršten "Duhom Svetim i ognjem" odnosi se na djelo obnavljanja i čišćenja Duha Svetoga. Svjetska Crkva Božja prakticira krštenje uranjanjem. (Matej 28,19; Djela apostolska 2,38; Rimljanima 6,4-5; Luke 3,16; 1. Korinćanima 12,13; 1. Nestajati 1,3-9; Matej...

Gospodnja večera

Gospodnja večera je podsjetnik na ono što je Isus učinio u prošlosti, simbol našeg sadašnjeg odnosa s njim i obećanje o tome što će učiniti u budućnosti. Kad god slavimo sakrament, uzimamo kruh i vino u spomen na našeg Otkupitelja i objavljujemo njegovu smrt sve dok ne dođe. Gospodnja večera je dio smrti i uskrsnuća našeg Gospodina, koji je dao svoje tijelo i prolio svoju krv da nam oprosti ...

Financijsko upravljanje

Kršćansko financijsko upravljanje znači bavljenje osobnim resursima na način koji odražava ljubav i velikodušnost Boga. To uključuje i obvezu darovanja dijela osobnih sredstava za rad Crkve. Od donacija, misija Crkve je Bogom dana da propovijeda evanđelje i da hrani stado. Darovi i donacije odražavaju poštovanje, vjeru, poslušnost i ...

Upravljačka struktura crkve

Glava crkve je Isus Krist. On otkriva Crkvi volju Očevu po Duhu Svetome. Kroz Sveto pismo, Duh Sveti poučava i osnažuje crkvu da služi potrebama zajednica. Svjetska Crkva Božja nastoji slijediti vodstvo Duha Svetoga u brizi za svoje kongregacije te također u imenovanju starješina, đakona i đakona i vođa. (Kološanima 1,18; Efežanima 1,15-23; Ivan 16,13-15.;…

Biblijsko proročanstvo

Proročanstvo otkriva Božju volju i plan za čovječanstvo. U biblijskom proročanstvu Bog izjavljuje da se ljudska grešnost oprašta pokajanjem i vjerom u otkupiteljsko djelo Isusa Krista. Proročanstvo proglašava Boga svemogućim Stvoriteljem i Sudcem nad svime i jamči čovječanstvu njegovu ljubav, milost i odanost te motivira vjernika da živi pobožan život u Isusu Kristu. (Izaija 46,9-11; Luka 24,44-48.;…

Drugi Kristov dolazak

Kao što je obećao, Isus Krist će se vratiti na zemlju da sudi i vlada svim ljudima u kraljevstvu Božjem. Njegov drugi dolazak u moći i slavi bit će vidljiv. Ovaj događaj uvodi uskrsnuće i nagradu svetaca. (Ivan 14,3; Bogojavljenje 1,7; Matej 24,30; 1. Solunjani 4,15-17; Otkrivenje 22,12) Hoće li se Krist vratiti? Što mislite da bi bio najveći događaj koji bi se mogao dogoditi na svjetskoj pozornici?...

Naslijeđe vjernika

Nasljedstvo vjernika je spasenje i vječni život u Kristu kao Božjoj djeci u zajedništvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Čak i sada otac prenosi vjernike u kraljevstvo svoga sina; njihova se baština drži na nebu i bit će dana u punini pri drugom Kristovom dolasku. Uskrsli sveci vladaju s Kristom u kraljevstvu Božjem. (1. Johannes 3,1-2.; 2,25; Rimljanima 8:16-21; Kološanima 1,13; Daniel 7,27; 1. Nestajati 1,3-5.;…

Posljednja presuda [vječna presuda]

Na kraju svijeta, Bog će sabrati sve žive i mrtve pred nebeskim prijestoljem Kristovim na sud. Pravednici će dobiti vječnu slavu, zli će biti osuđeni u ognjenom jezeru. U Kristu Gospodin čini milostivu i pravednu opskrbu za sve, uključujući i one koji nisu vjerovali u evanđelje kad su umrli. (Matej 25,31-32; Djela 24,15; Ivan 5,28-29; Otkrivenje 20,11:15; 1. Timotej 2,3-6.; 2. Nestajati 3,9;...

pakao

Pakao je odvajanje i otuđenje od Boga, koje su izabrali nepopravljivi grešnici. U Novom zavjetu pakao se slikovito naziva "vatreni bazen", "tama" i Gehenna (nakon doline Hinnom u blizini Jeruzalema, mjesto spaljivanja za prljavštinu). Pakao se opisuje kao kazna, patnja, muka, vječno propast, urlanje i brušenje zuba. Scheol i Had, dva termina često prevedena kao "pakao" i "grob" iz biblijskog ...

raj

“Nebo” kao biblijski pojam označava odabrano Božje mjesto stanovanja, kao i vječnu sudbinu sve otkupljene djece Božje. “Biti na nebu” znači: ostati u Kristu s Bogom gdje više nema smrti, žalosti, plača i boli. Nebo je opisano kao "vječna radost", "blaženstvo", "mir" i "pravednost Božja". (1. Kraljevi 8,27-30.; 5. Mojsije 26,15; Matej 6,9; Djela apostolska 7,55-56; Ivan 14,2-3; Otkrivenje 21,3-4; 22,1-5; 2. ...

Srednje stanje

Međustanje je stanje u kojem se mrtvi nalaze do uskrsnuća tijela. Ovisno o tumačenju relevantnih svetih spisa, kršćani imaju različite poglede na prirodu ovog međustanja. Neki odlomci sugeriraju da mrtvi to stanje doživljavaju svjesno, drugi da im je svijest ugašena. Svjetska Božja crkva vjeruje da treba poštivati ​​oba stajališta. (Izaija 14,9-10; Ezekiel...

Milenij

Milenijsko je razdoblje opisano u knjizi Otkrivenja u kojoj će kršćanski mučenici vladati s Isusom Kristom. Nakon tisućljeća, kada je Krist pobijedio sve neprijatelje i podjarmio sve stvari, predat će kraljevstvo Bogu Ocu, a nebo i zemlja postat će novo. Neke kršćanske tradicije doslovno tumače tisućljeće kao tisuću godina prije ili nakon Kristova dolaska;

Povijesna uvjerenja

Vjerovanje (Credo, od latinskog "vjerujem") je sažeta formulacija uvjerenja. Želi nabrojati važne istine, razjasniti doktrinarne izjave, odvojiti istinu od zablude. Obično je napisana tako da se lako može zapamtiti. Brojni odlomci u Bibliji imaju karakter vjerovanja. Dakle, Isus je koristio shemu na temelju 5. Mojsije 6,4-9, kao vjeroispovijest. Paul pravi...