VJEROVANJA


Trojedin Bog

Prema svjedočanstvu Pisma, Bog je božansko biće u tri vječne, identične, ali različite osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. On je jedini pravi Bog, vječni, nepromjenjivi, svemoguć, sveznajući, sveprisutan. On je stvoritelj neba i zemlje, održavatelj svemira i izvor spasenja za čovjeka. Iako transcendentan, Bog djeluje izravno i osobno na čovjeka. Bog je ljubav i beskrajna dobrota ...

Bog, otac

Bog, Otac, prva je osoba božanstva, bezuvjetna, od kojega je Sin vječno rođen i od kojeg Duh Sveti vječno prolazi kroz Sina. Otac, koji je stvorio sve vidljivo i nevidljivo kroz Sina, šalje Sina za spasenje i daje Duha Svetoga našoj obnovi i prihvaćanju kao djeci Božjoj. (John 1,1.14, 18; rimski 15,6; Kološani 1,15-16; Ivan 3,16; 14,26; 15,26; Rimljani ...

Bog, sin

Bog, Sin, druga je osoba Božanstva, vječno od Oca. On je riječ i slika Oca po njemu i za njega Bog je stvorio sve stvari. On je poslan od Oca kao Isus Krist, Bog objavljen u tijelu, da nam da spasenje. On je primljen od Duha Svetoga i rođen je od Djevice Marije, on je bio Bog i sav čovjek, ujedinio je dvije prirode u jednoj osobi. On, sin ...

Duh Sveti

Sveti Duh je treća osoba božanstva i vječno odlazi od Oca kroz Sina. On je tješitelj koji je obećao Isus Krist, koga je Bog poslao svim vjernicima. Duh Sveti živi u nama, ujedinjuje nas s Ocem i Sinom i preobražava nas kroz pokajanje i posvećenje te se neprestanim obnavljanjem prilagođava Kristovoj slici. Duh Sveti je izvor nadahnuća i proroštva u Bibliji i izvor jedinstva i ...

Kraljevstvo Božje

Kraljevstvo Božje, u najširem smislu, je Božja suverenost. Božja vladavina već je vidljivo u Crkvi iu životu svakog vjernika koji podnosi svoje volje. Božje kraljevstvo je u cijelosti izgrađena kao svjetskog poretka nakon Kristova povratka kada sve to stvari će biti podvrgnut. (Ps 2,6-9, 93,1-2, Luka 17,20-21, 2,44 Daniel Mark 1,14-15, 1 Korinćanima 15,24-28 ;. Otkrivenje 11,15, 21.3.22-27, 22,1-5) sadašnjost i budućnost ...

Čovjek [čovječanstvo]

Bog je stvorio čovjeka, muškarca i ženu, po Božjoj slici. Bog je blagoslovio čovjeka i naredio mu da se razmnoži i napuni zemlju. U ljubavi je Gospodin dao čovjeku moć da podredi zemlju kao upravitelja i upravlja njihovim stvorenjima. U priči o stvaranju čovjek je kruna stvaranja; prva osoba je Adam. Simboliziran od strane Adama, koji je sagriješio, čovječanstvo živi u pobuni protiv svog Stvoritelja i ima ...

Sveto pismo

Sveto pismo je nadahnuta Božja riječ, vjerno svjedočanstvo Evanđelja i istinito i točno prikazivanje Božje objave čovjeku. Sveto pismo je nepogrešivo i temeljno za Crkvu u svim pitanjima poučavanja i života. Kako znamo tko je Isus i što je Isus učio? Kako ćemo znati je li evanđelje stvarno ili lažno? Koja autoritativna osnova postoji za poučavanje i život? Biblija je ...

Crkva

Crkva, Tijelo Kristovo, je zajednica svih koji vjeruju u Isusa Krista iu kojemu prebiva Sveti Duh. Misija Crkve je propovijedati evanđelje, poučavati sve što je Krist naredio, krstiti i nahraniti stado. U ispunjenju ove misije, Crkva, vođena Svetim Duhom, koristi Bibliju kao vodiča i stalno je vođena Isusom Kristom, njezinom živom glavom. Biblija kaže: Tko u Kristu ...

Kršćanin

Krist je svatko tko stavlja svoje povjerenje u Krista. Uz obnovu u Duhu Svetome, kršćanski doživljava novo rođenje i pomak milošću Božjom po usvajanju u ispravan odnos s Bogom i drugima. Život kršćanina karakterizira plod Duha Svetoga. (Rimljanima 10,9-13, Gal 2,20, 3,5-7 Johannes, Markus 8,34, 1,12-13 Ivana 3,16-17, 5,1 Rimljani, 8,9, 13,35 Ivana Gal 5,22-23) Što znači dijete ...

Anđeoski svijet

Anđeli su stvoreni duhovi. Opremljeni su slobodnom voljom. Sveti anđeli služe Bogu kao glasnicima i posrednicima, služe duhovima onima koji trebaju primiti spasenje i pratit će Krista po povratku. Neposlušni anđeli nazivaju se demonima, zlim duhovima i nečistim duhovima. Anđeli su duhovi, glasnici i sluge Božje. (Hebrejima 1,14, Otkrivenje 1,1, 22,6, Matthew 25,31, 2, Peter 2,4, Mark 1,23, Matthew 10,1) ...

sotona

Sotona je pali anđeo koji je na čelu zle sile u duhovnom svijetu. U pismu je upućena na nekoliko načina: vrag protivnik zlo ubojica, lažov, lopov, napasnik, tužitelj naše braće, Zmaj, bog ovoga svijeta. On je u stalnom pobuni protiv Boga. Kroz njegov utjecaj on sije razdor, zabludu i neposlušnost među ljudima. On je već poražen u Kristu, a njegova vlast i utjecaj kao Bog ...

Evanđelje

Evanđelje je radosna vijest spasenja Božjom milošću zbog vjere u Isusa Krista. To je poruka da je Krist umro za naše grijehe, da je pokopan, da je prema Svetom pismu treći dan uskrsnuo i tada se ukazao njegovim učenicima. Evanđelje je dobra vijest da kroz djelo spasenja Isusa Krista možemo ući u kraljevstvo Božje. (1: Korinćanima 15,1-5; Djela 5,31; Luka 24,46-48; Ivan ...

Kršćansko ponašanje

Temelj kršćanskog ponašanja je povjerenje i vjernost ljubavi prema našem Spasitelju, koji nas je volio i dao sebe za nas. Povjerenje u Isusa Krista izražava se u vjeri u evanđelje iu djela ljubavi. Kroz Duha Svetoga, Krist preobražava srca svojih vjernika i donosi plod: ljubav, radost, mir, vjernost, strpljivost, dobrota, nježnost, samokontrola, pravda i istina. (1, John ...

Božja milost

Božja milost je nezaslužena naklonost koju je Bog spreman podariti svim svojim stvorenjima. U najširem smislu, Božja se milost očituje u svakom činu božanskog otkrivenja. Po milosti, čovjek i čitav kozmos su otkupljeni od grijeha i smrti kroz Isusa Krista, i kroz milost, čovjek dobiva moć spoznati i ljubiti Boga i Isusa Krista u radosti vječnog spasenja u svijetu. Kraljevstvo Božje. (Kološanima 1,20; ...

grijeh

Grijeh je bezakonje, stanje pobune protiv Boga. Od vremena kada je grijeh došao u svijet kroz Adama i Evu, čovjek je pod jaram grijeha - jaram koji se može oduzeti samo Isusom Kristom kroz Božju milost. Griješno stanje čovječanstva očituje se u težnji da stavimo sebe i svoje interese iznad Boga i Njegove volje. Grijeh dovodi do otuđenja od Boga i patnje i smrti. Jer sve ...

Vjera u Boga

Vjera u Boga je dar od Boga, ukorijenjen u svom utjelovljenom Sinu i prosvijetljen svom vječnom Riječju po svjedočanstvu Duha Svetoga u pismu. Vjera u Boga čini srce i značenje čovjeka prijemljivim za Božji dar milosti, spasenja. Kroz Isusa Krista i po Duhu Svetom, vjera nas osposobljava za duhovno zajedništvo i aktivnu vjernost Bogu, našem Ocu. Isus Krist je autor i završitelj ...

Spasenje

Spasenje je obnova zajedništva čovjeka s Bogom i spasenje svega stvorenog od ropstva grijeha i smrti. Bog daje spasenje ne samo za sadašnji život, već za vječnost svakoj osobi koja prihvaća Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja. Spasenje je dar Božji, omogućen milošću, danom vjerom u Isusa Krista, koja nije zaslužna osobnim zaslugama ili dobrom.

sigurnost spasenja

Biblija potvrđuje da će svi koji ostanu u vjeri Isusa Krista biti spašeni i da ništa neće biti uklonjeno Kristovom rukom. Biblija naglašava beskonačnu vjernost Gospodina i apsolutnu dostatnost Isusa Krista za naše spasenje. Također naglašava vječnu Božju ljubav za sve narode i iz evanđelja kao snaga Božja na spasenje svima koji vjeruju. U posjedu ove sigurnosti spasenja, vjernik ...

opravdanje

Opravdanje je čin milosti u Isusu Kristu i kroz njega, kojim se vjernik opravdava Božjim očima. Tako, po vjeri u Isusa Krista, čovjeku se daje Božje oproštenje i on pronalazi mir sa svojim Gospodinom i Spasiteljem. Krist je potomstvo, a stari zavjet je zastario. U novom savezu naš odnos s Bogom temelji se na drugačijoj osnovi, utemeljenoj na drugačijem dogovoru. (Rimljani 3, 21-31; 4,1-8; ...

Kršćanska subota

Kršćanski subota je život u Isusu Kristu, u kojem svaki vjernik nađe pravi odmor. Tjedni sedmog dana subote, koji je zapovjedio Izraelu u Deset zapovijedi, bio je sjena koja ukazao kao znak istinske stvarnosti našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. (. Mojsije 4,3.8-10 11,28 ;; Hebrejima 30-2, 20,8-11 Matej Kološanima 2,16-17) slaviti spasenje Obožavanje je naš odgovor na milini djela koja je Bog učinio za nas ....

kajanje

Pokajanje (također prevedeno kao "pokajanje") prema milostivom Bogu je promjena uma, koju vrši Sveti Duh i ukorijenjen u Božjoj Riječi. Pokajanje uključuje svijest o vlastitoj grešnosti i prati novi život, posvećen vjerom u Isusa Krista. (Djela 2,38; Rimljani 2,4; 10,17; Rimljani 12,2) Razumijevanje pomirenja Strašan strah, "opisao je mladić zbog svog velikog straha da ga je Bog imao zbog ...

posvećivanje

Posvećenje je čin milosti kojim Bog vjerniku pripisuje pravdu i svetost Isusa Krista i uključuje ga u njega. Posvećenje se doživljava kroz vjeru u Isusa Krista i utječe se na prisutnost Duha Svetoga u čovjeku. (Rimljanima 6,11, 1 Ivan 1,8-9 ;. Rimljani 6,22, 2 2,13 Solunjanima ;. Gal 5, 22-23) posvećenje Nakon Concise Oxford Dictionary znači svetu "jednu ili nešto sveto držati" ili „grijeh ...

obožavanje

Obožavanje je božanski stvoreni odgovor na Božju slavu. Motivirana je božanskom ljubavlju i izvire iz božanskog samootkrivanja prema njegovom stvaranju. U bogoslužju, vjernik ulazi u komunikaciju s Bogom, Ocem, kroz Isusa Krista, posredovanog Duhom Svetim. Obožavanje također znači da ponizno i ​​radosno dajemo prednost Bogu u svemu. Ona se očituje u stavovima i postupcima ...

krštenje

krštenje znak Voda pokajanja vjernika, što je znak da je prihvaćanje Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja sudjelovanje u smrti i uskrsnuću Isusa Krista. Biti kršten "Duhom Svetim i vatrom" odnosi se na obnavljanje i pročišćavanje Duha Svetoga. Svjetska Božja Crkva prakticira krštenje uranjanjem. (Matej 28,19; Djela 2,38, Rimljani 6,4-5, Lukas 3,16; 1 Kor 12,13 ;. 1 Petrus 1,3-9 ;. Matthew ...

Gospodnja večera

Gospodnja večera je podsjetnik na ono što je Isus učinio u prošlosti, simbol našeg sadašnjeg odnosa s njim i obećanje o tome što će učiniti u budućnosti. Kad god slavimo sakrament, uzimamo kruh i vino u spomen na našeg Otkupitelja i objavljujemo njegovu smrt sve dok ne dođe. Gospodnja večera je dio smrti i uskrsnuća našeg Gospodina, koji je dao svoje tijelo i prolio svoju krv da nam oprosti ...

Financijsko upravljanje

Kršćansko financijsko upravljanje znači bavljenje osobnim resursima na način koji odražava ljubav i velikodušnost Boga. To uključuje i obvezu darovanja dijela osobnih sredstava za rad Crkve. Od donacija, misija Crkve je Bogom dana da propovijeda evanđelje i da hrani stado. Darovi i donacije odražavaju poštovanje, vjeru, poslušnost i ...

Upravljačka struktura crkve

Glava crkve je Isus Krist. Crkvi otkriva volju Oca kroz Duha Svetoga. Kroz Sveto pismo, Duh Sveti uči i osnažuje Crkvu da služi potrebama crkava. Svjetska Božja Crkva nastoji slijediti vodstvo Duha Svetoga u brizi za svoje crkve iu imenovanju starješina, đakona i đakona. (Kološanima 1,18; Efežanima 1,15-23; Johannes 16,13-15; ...

Biblijsko proročanstvo

Proročanstvo otkriva Božju volju i plan za čovječanstvo. U biblijskom proročanstvu Bog objavljuje da je ljudska grešnost oproštena kroz pokajanje i vjeru u otkupiteljsko djelo Isusa Krista. Proročanstvo proglašava Boga svemoćnim Stvoriteljem i Sudom svih, osiguravajući čovječanstvo Njegove ljubavi, milosti i vjernosti, te motivira vjernika na bogobojazan život u Isusu Kristu. (Isaiah 46,9-11; Luka 24,44-48; ...

Drugi Kristov dolazak

Isus Krist, kako je obećao, vratit će se na zemlju kako bi prosuđivao i vladao svim narodima u Kraljevstvu Božjem. Njegov drugi dolazak na moć i slavu bit će vidljiv. Ovaj događaj inicira uskrsnuće i nagradu svetaca. (Ivan 14,3, Otkrivenje 1,7, Matej 24,30, 1, Solunski 4,15-17, Otkrivenje 22,12) Hoće li se Krist vratiti? Što mislite da bi bio najveći događaj koji bi se mogao dogoditi na svjetskoj pozornici? ...

Naslijeđe vjernika

Baština vjernika je spasenje i vječni život u Kristu, kao Božja djeca u zajedništvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Otac već stavlja vjernike u kraljevstvo svoga sina; njihova će se baština spremiti na nebu i biti će predana u punini na Kristov drugi dolazak. Uskrsli sveci kraljuju s Kristom u Kraljevstvu Božjem. (1 Ivan 3,1-2 ;. 2,25, Rimljani 8, 16-21; Kološanima 1,13, 7,27 Daniel; 1 Petar 1,3-5 ;. ...

Posljednja presuda [vječna presuda]

Na kraju vremena Bog će okupiti sve žive i mrtve pred nebeskim prijestoljem Kristovim na sud. Pravednici će primiti vječnu slavu, bezbožnu osudu u vatrenom jezeru. U Kristu, Gospodin ispunjava milostiv i samo osiguranje za sve, čak i za one koji se čini da nisu vjerovali u evanđelju na smrt. (Mt-25,31 32, Dj 24,15 John 5,28-29, izum 20,11-15; Timothy 1 2,3-6 ;. 2 Petrus 3,9 ;. ...

pakao

Pakao je odvajanje i otuđenje od Boga, koje su izabrali nepopravljivi grešnici. U Novom zavjetu pakao se slikovito naziva "vatreni bazen", "tama" i Gehenna (nakon doline Hinnom u blizini Jeruzalema, mjesto spaljivanja za prljavštinu). Pakao se opisuje kao kazna, patnja, muka, vječno propast, urlanje i brušenje zuba. Scheol i Had, dva termina često prevedena kao "pakao" i "grob" iz biblijskog ...

raj

"Nebo" kao biblijski izraz označava izabrano prebivanje Boga, kao i vječnu sudbinu svih otkupljenih Božjih djece. Biti na nebu znači ostati s Kristom u Kristu, gdje smrt, tuga, plač i bol više ne postoje. Nebo je opisano kao "vječna radost", "blaženstvo", "mir" i "Božja pravednost". (Kraljevima 1 8,27-30 ;. 5 Moses 26,15 ;. Matthew 6,9, Dj 7,55-56 John 14,2-3, izum 21,3-4; 22,1-5; 2 ....

Srednje stanje

Srednje stanje je stanje u kojem su mrtvi do uskrsnuća tijela. Ovisno o tumačenju relevantnih spisa, kršćani imaju različita stajališta o prirodi tog stanja. Neki odlomci kažu da mrtvi svjesno doživljavaju to stanje, drugi da je njihova svijest izumrla. Svjetska Božja Crkva vjeruje da se oba gledišta trebaju poštovati. (Isaiah 14,9-10; Ezekiel ...

Milenij

Milenijsko je razdoblje opisano u knjizi Otkrivenja u kojoj će kršćanski mučenici vladati s Isusom Kristom. Nakon tisućljeća, kada je Krist pobijedio sve neprijatelje i podjarmio sve stvari, predat će kraljevstvo Bogu Ocu, a nebo i zemlja postat će novo. Neke kršćanske tradicije doslovno tumače tisućljeće kao tisuću godina prije ili nakon Kristova dolaska;

Povijesna uvjerenja

Vjerovanje (Credo, od lat. "Vjerujem") je sažeta formulacija vjerovanja. Želi nabrojiti važne istine, razjasniti učenja, odvojiti istinu od pogreške. Obično se čuva na način da se može lako zapamtiti. Brojni odlomci u Bibliji imaju karakter vjerovanja. Tako Isus koristi shemu baziranu na 5-u. Mojsije 6,4-9, kao vjera. Paul čini ...