S novim srcem u novu godinu!

331 s novim srcem u novoj godini John Bell je imao priliku učiniti nešto što, nadamo se, većina nas nikada neće moći: držati svoje srce u svojim rukama. Prije dvije godine bio je podvrgnut transplantaciji srca, koja je bila uspješna. Zahvaljujući programu Heart to Heart Medicinskog centra Sveučilišta Baylor u Dallasu, sada je mogao u svojim rukama držati srce koje ga je održavalo na životu 70 godina prije nego što ga je trebalo zamijeniti. Ova nevjerojatna priča podsjeća me na vlastitu transplantaciju srca. To nije bila "fizička" transplantacija srca - svi koji slijede Krista iskusili su duhovnu verziju ovog procesa. Brutalna stvarnost naše grešne prirode je da uzrokuje duhovnu smrt. Prorok Jeremija je jasno rekao: “Srce je prkosna i malodušna stvar; tko to može dokučiti Üs: smrtno je bolestan]? » (Jer. 17,9).

Kada smo suočeni sa stvarnošću našeg duhovnog "funkcionisanja srca", teško je zamisliti da još uvijek možemo imati nadu. Naše šanse za opstanak su ravne nuli. Ali događa nam se divna stvar: Isus nam nudi jedinu moguću priliku za duhovni život: presađivanje srca duboko u naše biće. Apostol Pavao opisuje ovaj velikodušni dar kao regeneraciju naše čovječnosti, obnovu naše ljudske naravi, promjenu našeg uma i oslobođenje naše volje. Sve je to dio djela spasenja u kojem djeluje Bog Otac po svome Sinu i posredstvom Duha Svetoga. Sveobuhvatno spasenje nudi nam divnu priliku da svoje staro, mrtvo srce zamijenimo novim, zdravim – srcem prepunim ljubavi i besmrtnog života. Pavao je rekao: “Znamo da je naš starac s njim razapet da se tijelo grijeha uništi, da od sada ne služimo grijehu. Jer tko je umro, postao je slobodan od grijeha. Ali kad smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim» (Rimljanima 6,6-8.).

Bog je učinio divnu razmjenu kroz Krista da bismo mogli imati novi život u Njemu koji je dio Njegovog zajedništva s Ocem i Svetim Duhom. Kad uđemo u Novu godinu, sjetimo se da svaki dan našeg života ne dugujemo ništa osim milosti i dobrote onoga koji nas je pozvao - našeg Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista!

autor Joseph Tkach


pdfS novim srcem u novu godinu!