Uzvišeni Sin Čovječji

635 uzvišeni čovječji sin U razgovoru s Nikodemom, Isus je spomenuo zanimljivu paralelu između zmije u pustinji i njega samog: «Kao što je Mojsije uzvisio zmiju u pustinji, tako mora biti uzvišen Sin Čovječji da svi koji vjeruju u njega imaju život vječni»( Johannes 3,14-15.).

Što Isus time želi reći? Isus se oslanja na priču iz Starog zavjeta o narodu Izraela. Izraelci su bili u pustinji i još nisu ušli u obećanu zemlju. Bili su nestrpljivi i prigovarali: «Narod je bio ljut na putu i govorio protiv Boga i protiv Mojsija: Zašto si nas izveo iz Egipta da poginemo u pustinji? Jer ovdje nema kruha ni vode, a mi smo odvratni od ove oskudne hrane »(4. Mojsije 21,4-5.).

Što je značila mana? «Svi su jeli istu duhovnu hranu i pili isto duhovno piće; jer su pili od duhovne stijene koja ih je slijedila; ali stijena je bio Krist »(1. Korinćanima 10,3-4.).

Isus Krist je stijena, duhovno piće i koja je to bila duhovna hrana? To je bila mana, kruh, koju je Bog ispustio po cijelom taboru Izraela. Što je to bilo? Isus simbolizira manu, on je pravi kruh s neba. Izraelci su prezirali nebeski kruh i što se dogodilo?

Došli su otrovni gmazovi, ugrizli, a mnogi su ljudi umrli. Bog nalaže Mojsiju da napravi brončanu zmiju i objesi je na stup. «Tako je Mojsije napravio mjednu zmiju i podigao je visoko. A ako bi netko ugrizao zmiju, pogledao je drsku zmiju i ostao živ »(4. Mojsije 21,9).

Izraelci su bili nezahvalni i slijepi prema onome što Bog čini za njih. Zaboravili su da ih je čudesnim pošasti spasio iz ropstva u Egiptu i opskrbio hranom.
Naša jedina nada je u odredbi koja dolazi od Boga, ne od nečega što činimo, već od onoga uzdignutog na križ. Izraz "uzvišeni" izraz je za raspeće Isusa i jedini je lijek za stanje čitavog čovječanstva i za nezadovoljni narod Izraela.

Drska zmija bila je samo simbol koji je nekim Izraelcima omogućio fizičko ozdravljenje i ukazao je na krajnjeg, Isusa Krista, koji nudi duhovno ozdravljenje čitavom čovječanstvu. Naša jedina nada da ćemo pobjeći od smrti ovisi o tome da obratimo pažnju na ovu sudbinu koju je Bog stvorio. Moramo gledati i vjerovati u Sina Čovječjega, koji je uzvišen, ako želimo biti spašeni od smrti i dati vječni život. Ovo je evanđeoska poruka zabilježena u priči o Izraelovom lutanju pustinjom.

Ako vas je, dragi čitatelju, ugrizla zmija, ugledajte se na Sina Božjega koji je bio uzdignut na križ, vjerujte u njega, tada ćete dobiti život vječni.

autor Barry Robinson