Duh Sveti

Duh Sveti je Bog na djelu - stvarajte, govorite, mijenjajte se, živite u nama, radite u nama. Iako Sveti Duh to može učiniti bez našeg znanja, korisno nam je i važno da o njemu saznamo više.

Sveti Duh je Bog

Duh Sveti ima osobine Božje, jednak je Bogu i čini stvari koje čini samo Bog. Kao i Bog, Sveti Duh je svet - tako svet da je jednako griješno vrijeđati Duha Svetoga kao i Sin Božji (Hebrejima 10,29). Bogohuljenje, bogohuljenje protiv Duha Svetoga neoprostiv je grijeh (Matej 12,32). To znači da je duh po prirodi svet i za razliku od hrama rečeno je da je svet.

Kao i Bog, Duh Sveti je vječan (Hebrejima 9,14). Kao i Bog, Duh Sveti je posvuda (Psalam 139,7: 9). Kao i Bog, Duh Sveti je sveznajući (1. Korinćanima 2,10: 11-14,26; Ivan). Duh Sveti stvara (Job 33,4; Psalam 104,30) i stvara čuda (Matej 12,28; Rimljanima 15,18-19) i doprinosi radu Božjem. Nekoliko odlomaka označava Oca, Sina i Duha Svetoga kao božanske. U raspravi o duhovnim darovima Pavao se odnosi na paralelne konstrukcije Duha, Gospoda i Boga (1. Korinćanima 12,4: 6). Završava svoje pismo trodijelnom molitvom (2. Korinćanima 13,14). Peter započinje pismo u drugom trodijelnom obliku (1. Petrova 1,2). Iako ovi primjeri nisu dokaz jedinstva Trojstva, oni podržavaju ovu ideju.

Formula krštenja pojačava znak takvog jedinstva: "Krstite ga u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (Matej 28, 19). Njih troje imaju ime, što ukazuje na biće, kad Duh Sveti nešto čini, Bog to čini. Kad Sveti Duh govori, Bog govori. Kad je Ananija lagao Duhu Svetom, lagao je i Bogu (Djela 5: 3-4). Petar kaže da Ananija nije lagala predstavniku Boga, nego samom Bogu, a ljudi ne lažu bezličnu moć.

U odlomku je Pavao rekao kako su kršćani Božji hramovi (1. Korinćanima 3,16), u drugom kaže da smo hram Duha Svetoga (1. Korinćanima 6,19). Mi smo hram da obožavamo božansko biće, a ne bezličnu snagu. Kad Pavao piše da smo hram Duha Svetoga, on ukazuje da je Sveti Duh Bog.

Tako su Duh Sveti i Bog isti: "Ali kad su služili i postili Gospoda, Duh Sveti je rekao: Odvoji me od Barnabe i Šaula do djela zbog koje sam ih pozvao" (Djela 13,2) , Ovdje Duh Sveti koristi osobne zamjenice kao i Bog. Slično tome, Duh Sveti kaže da su ga Izraelci isprobali i isprobali i rekli: «Zakleo sam se u svom gnjevu: ne biste mi se trebali odmarati» (Hebrejima 3,7: 11). Ali Duh Sveti nije samo drugo ime za Boga. Duh Sveti je neovisan od Oca i Sina, kao što se pokazalo pri Isusovom krštenju (Matej 3,16: 17). Tri su neovisna, a opet jedan, Sveti Duh čini Božje djelo u našem životu. Rođeni smo kroz Boga i od njega (Ivan 1), što je isto što i biti rođen od Duha Svetoga (Ivan 3,5). Duh Sveti je sredstvo kojim Bog živi u nama (Efežanima 2:22; 1. Ivanova 3,24:4,13;). Duh Sveti živi u nama (Rimljanima 8,11:1; 3,16. Korinćanima) - a budući da duh živi u nama, možemo reći i da Bog živi u nama.

Duh Sveti je osoban

 • Biblija opisuje Duha Svetoga s ljudskim osobinama:
 • Duh živi (Rimljanima 8,11:1; 3,16. Korinćanima)
 • Um govori (Djela 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Timoteju 4,1; Jevreji 3,7 itd.)
 • Um ponekad koristi osobnu zamjenicu "ja" (Djela 10,20; 13,2)
 • Umu se mogu obratiti, pokušati, oplakivati, vrijeđati i uznemiravati (Djela 5,3: 9; 4,30; Efežanima 10,29:12,31; Jevrejima; Matej)
 • Um vodi, posreduje, zove i upućuje (Rimljanima 8,14:26; 13,2; Djela 20,28;)

Rimljanima 8,27 govori o glavi duha. Duh donosi odluke - Duh Sveti je donio odluku (Djela 15,28). Um zna i djeluje (1. Korinćanima 2,11:12,11;). On nije bezlična sila; Isus je zvao Duh Svetoga Duha - prevedeno kao Utješitelj, Savjetnik ili Branitelj.

"I zamolit ću Oca i on će vam dati još jednu utjehu da će on biti zauvijek s vama: duh istine koji svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Poznajete ga jer ostaje s vama i bit će u vama » (Ivan 14,16-17) .

Prvi savjetnik učenicima bio je Isus. Dok uči, svjedoči, osuđuje, usmjerava i otkriva istinu (Ivan 14,26:15,26; 16,8:13; 14;). Sve su to osobne uloge. Ivan koristi muški oblik grčke riječi parakletos jer nije bilo potrebno koristiti neutralni oblik. U Ivanu 16,14 čak se koristi i osobna muška izreka „on“ nakon što se koristi duh neutralne riječi. Bilo bi lakše prebaciti se na neutralnu osobnu zamjenicu, ali Johannes to ne čini. Umu se obraća s "on". Međutim, gramatika je relativno nevažna. Međutim, važno je da Duh Sveti ima osobne osobine. On nije bezlična sila, već inteligentan i božanski pomagač koji živi u nama.

Duh Starog zavjeta

Biblija ne sadrži nijedan dio pod nazivom "Duh Sveti". Tu nešto i malo naučimo od Duha Svetoga kad ga biblijski tekstovi spominju. Stari zavjet daje nam samo nekoliko uvida. Um je bio prisutan u stvaranju života (Postanak 1: 1,2; Job 33,4: 34,14;,). Duh Božji ispunio je Bezalela sposobnost izgradnje tabernakula (Postanak 2: 31,3-5). Ispunio je Mojsije i također došao preko 70 staraca (Postanak 4). Ispunio je Joshuu mudrošću kao vođu, kao i Samsona snagom i sposobnošću da se bori (Ponovljeni zakon 5; Richter [svemir]] 34,9; 6,34). Božji duh dano je Saulu i ponovo ga uzeo (1 Sam 10,6; 16,14). Duh je dao Davidu planove za hram (1 Kr 28,12). Duh je nadahnuo proroke da govore (Brojevi 4; 24,2 Sam 2; 23,2 Chr 1; 12,18 Chr 2; 15,1; Ezekiel 20,14; Zaharija 11,5; 7,12 Petar 2) ,

I u Novom zavjetu, Duh Sveti je stvorio ljude poput Elisabete, Zaharije i Simeona (Luka 1,41; 67; 2,25-32). Ivan Krstitelj bio je ispunjen Duhom Svetim od svog rođenja (Luka 1,15). Njegov je najvažniji posao najavio dolazak Isusa Krista, koji će krstiti ljude ne samo vodom već i Duhom Svetim i vatrom (Luka 3,16).

Duh Sveti i Isus

Duh Sveti bio je vrlo prisutan i uključen u Isusov život. Duh je izazvao njegovo začeće (Matej 1,20:3,16), legao na njega nakon krštenja (Matej), odveo ga u pustinju (Lk4,1) i omogućio mu je da propovijeda dobre vijesti (Luka 4,18). Isus je istjerao demone uz pomoć Duha Svetoga (Matej 12,28). Duhom Svetim sebe ponudio je kao žrtvu za grijeh čovječanstva (Heb 9,14) i istim je duhom uskrsnuo iz mrtvih (Rimljanima 8,11).

Isus je podučavao da je Duh Sveti govorio u vrijeme progona svojih učenika (Matej 10,19-20). Rekao im je da krsti Isusove sljedbenike u ime Oca, Sina i Duha Svetoga (Matej 28,19). I nadalje, Bog daje Duha Svetoga svim ljudima kad ga pitaju za to (Luka 11,13). Neke od najvažnijih stvari koje je Isus rekao o Duhu Svetom mogu se pronaći u Ivanovom evanđelju. Prvo, ljudi bi se trebali rađati iz vode i duha (Ivan 3,5). Ljudima je potrebna duhovna obnova i ona ne dolazi sama od sebe, već je dar od Boga. Čak i ako um nije vidljiv, to utječe na naš život (V.8).

Isus je također podučavao: "Tko žedni, neka dođe k meni i pije. Tko vjeruje u mene, kao što Pismo kaže, s njegove će se rijeke slijevati rijeke žive vode. Ali to je rekao o duhu koji trebaju dobiti oni koji vjeruju u njega; jer duha još nije bilo; jer Isus još nije bio proslavljen » (Ivan 7,37: 39).

Duh Sveti zadovoljava unutarnju žeđ. Omogućuje nam da imamo odnos s Bogom za koji smo ga stvorili. Duh primamo dolaskom Isusa i Duha Svetoga koji ispunjava naše živote.

Kaže John «Jer duha još nije bilo; jer Isus još nije bio proslavljen » (V.39) , Duh je već ispunio neke muškarce i žene prije Isusova života, ali uskoro će doći na novi snažan način - na Pedesetnicu. Duh je sada dat svima koji se pozivaju na ime Gospodnje (Djela 2,38: 39). Isus je obećao svojim učenicima da će im se predati duh istine koji će živjeti u njima (Ivan 14,16: 18). Taj je duh istine isti kao da je i sam Isus došao svojim učenicima (V. 18), jer je on Kristov Duh i Duh Otac - poslan Isus i Otac (Ivan 15,26). Duh omogućuje Isusu da bude dostupan svima i njegovo djelo se nastavi, a Isus je obećao da će Duh učiti učenike i podsjetiti ih na sve što ih je Isus naučio (Ivan 14,26). Duh ih je naučio stvarima koje nisu mogli razumjeti prije Isusova uskrsnuća (Ivan 16,12: 13).

Duh govori o Isusu (Ivan 15,26, 16,24). Ne oglašava se za sebe, već ljude vodi Isusu Kristu i Ocu. Ne govori sam, već samo kako otac želi (Ivan 16,13). Dobro je što Isus više nije s nama jer Duh može biti aktivan u milijunima ljudi (Ivan 16,7). Duh evangelizira i pokazuje svijetu svoj grijeh i krivnju i ispunjava njihovu potrebu za pravdom i pravdom (V. 8–10). Duh Sveti upućuje ljude na Isusa kao na rješenje krivnje i njihov izvor pravde.

Duh i crkva

Ivan Krstitelj rekao je da će Isus krstiti ljude Duhom Svetim (Marko 1,8). To se dogodilo na Pedesetnicu nakon njegovog uskrsnuća, kada je Duh učenicima dao novu snagu (Djela 2). To uključuje govorne jezike koje ljudi drugih naroda razumiju (V. 6). Slična čuda događala su se i u drugim vremenima kada je Crkva rasla (Djela 10,44: 46-19,1; 6), međutim, nije rečeno da se ta čuda događaju svim ljudima koji su pronašli novu kršćansku vjeru.

Pavao kaže da su svi vjernici u Duha Svetoga formirani u jedno tijelo, Crkvu (1. Korinćanima 12,13). Duh Sveti daje se svima koji vjeruju (Galaćanima 3,14). Bez obzira jesu li se čuda dogodila ili ne, svi su vjernici kršteni Duhom Svetim. Nije potrebno tražiti i nadati se nekim čudom da biste dokazali da ste kršteni Svetim Duhom.

Biblija ne zahtijeva da niti jedan vjernik bude kršten Duhom Svetim. Umjesto toga, svaki vjernik se potiče da bude stalno ispunjen Duhom Svetim (Efežanima 5,18) kako bi čovjek mogao odgovoriti na upute duha. Taj je odnos u tijeku i nije jednokratan događaj. Umjesto da tražimo čuda, potražimo Boga i pustimo ga da odluči hoće li se i kada čuda dogoditi. Pavao obično opisuje Božju moć ne kroz fizička čuda koja se događaju, već kroz promjenu koja se događa u čovjekovom životu - nadu, ljubav, strpljenje, službu, razumijevanje, patnju i hrabro propovijedanje (Rimljanima 15,13:2; 12,9 Korinćanima 3,7; Efežanima 16; 18-1,11; Kološanima 28; 29-2; 1,7 Timoteju 8). Ta se čuda mogu nazvati i fizičkim čudima jer Bog mijenja ljudske živote. Djela pokazuju da je Duh podržao rast crkve. Duh je osnažio ljude da izvještavaju i svjedoče o Isusu (Djela 1,8). Omogućio je učenicima propovijedanje (Djela 4,8,31: 6,10;). Dao je upute Filipu i kasnije ga uhvatili (Djela 8,29: 39;). Duh je ohrabrivao Crkvu i postavljao vođe (Djela 9,31: 20,28;). Razgovarao je s Petrom i crkvom Antiohije (Djela 10,19; 11,12; 13,2). Radio je u Agabusu kad je ugledao glad i odveo Pavla u bijeg (Djela 11,28:13,9; 10). Vodio je Pavla i Barnabu svojim putem (Djela 13,4: 16,6; 7) i omogućio je susret apostola u Jeruzalemu da donesu odluku (Djela 15,28). Poslao je Pavla u Jeruzalem i upozorio ga na to (Djela 20,22: 23-21,11;). Crkva je postojala i rasla djelom Duha Svetoga u vjernicima.

Duh danas

Duh Sveti je također uključen u živote današnjih vjernika:

 • Vodi nas kajanju i daje nam novi život (Ivan 16,8; 3,5-6)
 • On živi u nama, uči nas i vodi nas (1. Korinćanima 2,10: 13-14,16; Ivan 17,26: 8,14; Rimljanima)
 • Susrećemo ga u Bibliji, dok se moli i kroz druge kršćane. On je duh mudrosti i pomaže nam da stvari gledamo s hrabrošću, ljubavlju i samokontrolom (Ef 1,17; 2 Timoteju 1,7)
 • Duh presijeca naša srca, posveti nas i promijeni (Rimljanima 2,29; Efežanima 1,14)
 • Duh stvara ljubav i plod pravde u nama (Rim.5,5; Efežanima 5,9; Galaćanima 5,22-23)
 • Duh nas stavlja u Crkvu i pomaže nam shvatiti da smo Božja djeca (1. Korinćanima 12,13:8,14; Rimljanima 16)

Trebamo obožavati Boga u duhu (Fil3,3; 2 Korinćanima 3,6; Rimljanima 7,6; 8,4-5). Pokušavamo mu ugoditi (Galaćanima 6,8). Kad nas vodi Duh Sveti, On nam daje život i mir (Rimljanima 8,6). Preko njega imamo pristup ocu (Efežanima 2,18). Pomaže nam u našoj slabosti i zalaže se za nas (Rimljanima 8,26-27).

Duh Sveti nam daje i duhovne darove. On daje vođe za crkvu (Efežanima 4,11), ljudi koji u crkvi obavljaju osnovne funkcije ljubavne službe (Rimljanima 12,6: 8) i oni s posebnim vještinama za posebne zadatke (1. Korinćanima 12,4: 11). Nitko nema svaki dar i nije svaki dar dat svima (V. 28–30). Svi darovi, bili oni duhovni ili ne, trebaju se koristiti za djelo u cjelini - cijelu Crkvu (1. Korinćanima 12,7:14,12;). Svaki dar je važan (1. Korinćanima 12,22: 26).

Do danas smo dobili samo prvi dar Duha, koji nam, međutim, obećava mnogo više za budućnost (Rimljanima 8,23; 2 Korinćanima 1,22; 5,5; Efežanima 1,13-14).

Duh Sveti je Bog u našem životu. Sve što Bog čini, vrši Duh Sveti. Pavao nas zato potiče da živimo sa Duhom Svetim (Galaćanima 5,25; Efežanima 4,30; 1 Tesa 5,19). Pa poslušajte što kaže Duh Sveti. Jer kad govori, Bog govori.    

Michael Morrison


pdfDuh Sveti