Isus je uskrsnuo, živ je

603 je Isus uskrsnuo živiOd početka je Božja volja bila da čovjek odabere stablo čiji plod mu daje život. Bog se htio ujediniti s čovjekovim duhom kroz njegov Duh Sveti. Adam i Eva odbacili su život s Bogom jer su vjerovali sotoninu laž bez boljeg života bez Božje pravednosti. Kao Adamovi potomci, naslijedili smo krivnju grijeha od njega. Bez osobnog odnosa s Bogom, rođeni smo duhovno mrtvi i moramo umrijeti na kraju svog života zbog svog grijeha. Znanje dobra i zla vodi nas na pravednom putu neovisnosti od Boga i donosi nam smrt. Ako pustimo da nas vodi Duh Sveti, prepoznat ćemo vlastitu krivnju i svoju grešnu prirodu. Rezultat je da nam treba pomoć. Ovo je preduvjet za naš sljedeći korak:

"Mi smo se pomirili s Bogom smrću njegova sina dok smo još bili njegovi neprijatelji" (Rim 5,10 Biblija novog života). Isus nas je svojom smrću pomirio s Bogom. Mnogi kršćani se zaustavljaju na ovoj činjenici. Teško im je živjeti život u skladu s Kristom jer ne razumiju drugi dio stiha:

„Onda, još više sada kada smo postali njegovi prijatelji, bit ćemo spašeni kroz život Kristov“ (Rimljanima 5,10 Biblija novog života). Što znači biti spašen Kristovim životom? Svatko tko pripada Kristu bio je razapet, umro i pokopan s njim i više ne može ništa sam od sebe. Krist je uskrsnuo od mrtvih da oživi one koji su s njim umrli. Ako tražite Isusov život za svoje spasenje koliko i za pomirenje, tada je Isus ustao na novi život u vama. Kroz Isusovu vjeru, s kojom se slažete, Isus živi svoj život u vama. Po njemu su primili novi duhovni život. Vječni život! Isusovi učenici nisu mogli razumjeti ovu duhovnu dimenziju prije Pedesetnice, kada Duh Sveti još nije bio u učenicima.

Isus živi!

Prošla su tri dana otkako je Isus osuđen, razapet i pokopan. Dvojica njegovih učenika išla su do sela zvanog Emaus: “Razgovarali su jedni s drugima o svim tim pričama. I dogodi se, dok su razgovarali i pitali jedan drugoga, pristupi i sam Isus i pođe s njima. Ali njihove oči nisu ga prepoznale» (Luka 24,15-16.).

Nisu očekivali da će vidjeti Isusa na ulici jer su vjerovali da je Isus mrtav! Zato nisu vjerovali ženskim vijestima da je živ. Isusovi učenici su mislili: To su glupe bajke! «Isus im reče: Kakve su to stvari o kojima se dogovarate na putu? Tu su stali, tužni” (Luka 24,17). Ovo je simbol osobe koju Uskrsli još nije susreo. Ovo je tužno kršćanstvo.

«Jedan od njih, po imenu Kleopa, odgovori mu i reče mu: Jesi li ti jedini među strancima u Jeruzalemu koji ne zna što se tamo dogodilo ovih dana? A on (Isus) im reče: Što onda?" (Luka 24,18-19). Isus je bio glavni lik i pravi se da nema pojma kako bi mu to mogli objasniti:
„Ali mu rekoše: O Isusu iz Nazareta, koji je bio prorok, moćan djelom i riječju pred Bogom i svim narodom; kao što su ga naši veliki svećenici i poglavari predali na smrtnu kaznu i razapeli. Ali nadali smo se da će on otkupiti Izrael. I iznad svega, danas je treći dan da se to dogodilo» (Luka 24,19-21). Isusovi su učenici govorili u prošlom vremenu. Nadali su se da će Isus spasiti Izrael. Ovu su nadu zakopali nakon što su svjedočili Isusovoj smrti i nisu vjerovali u njegovo uskrsnuće.

U kojoj napetosti doživljavate Isusa? Je li on samo povijesni lik koji je živio i umro prije otprilike 2000 godina? Kako danas doživljavate Isusa? Doživljavate li ga u svakom trenutku svog života? Ili živite u svijesti da vas je pomirio s Bogom svojom smrću i zaboravite svrhu zašto je Isus uskrsnuo?
Isus odgovori dvojici učenika: “Nije li Krist morao to pretrpjeti i ući u svoju slavu? I on (Isus) je započeo s Mojsijem i svim prorocima i objasnio im što je o njemu rečeno u svim svetim spisima” (Luka 24,26-27). Nisu imali pojma o bilo čemu što je Bog prije rekao o Mesiji u Svetom pismu.

“Dogodilo se kad je sjedio s njima za stolom, uzeo je kruh, zahvalio mu se, razlomio ga i dao im. Oči su im se otvorile i prepoznali su ga. I nestade od njih» (Luka 24,30-31). Prepoznali su što im je Isus govorio i povjerovali njegovim riječima da je on kruh života.
Na drugom mjestu čitamo: «Jer ovo je kruh Božji, koji dolazi s neba i daje život svijetu. Pa su mu rekli: Gospodine, daj nam uvijek ovaj kruh. Ali Isus im reče: Ja sam kruh života. Tko dođe k meni, neće ostati gladan; i tko vjeruje u mene, nikada neće ožednjeti »(Johannes 6,33-35.).

To je ono što se događa kada doista susretnete Isusa kao uskrslog. Doživjet ćete i uživati ​​u nekoj vrsti života, baš kao što su doživjeli i sami učenici: "Rekli su jedan drugome: Nije li naša srca gorjela u nama zato što nam se putem obratio i otvorio nam Sveto pismo?" (Luka 24,32). Kada sretnete Isusa u svom životu, vaše srce počinje gorjeti. Biti u Isusovoj prisutnosti je život! Isus koji je tu i živi donosi radost sa sobom. Njegovi učenici su to zajedno naučili malo kasnije: "Ali budući da nisu mogli vjerovati od radosti i bili su zadivljeni" (Luka 24,41). Zbog čega su bili sretni? O uskrslom Isusu!
Kako je Petar kasnije opisao tu radost? «Nisi ga vidio, a ipak ga voliš; a sada vjeruješ u njega, iako ga ne vidiš; ali ćete se radovati neizrecivom i veličanstvenom radošću kada postignete cilj svoje vjere, naime blaženstvo duša»(1. Nestajati 1,8-9). Petar je doživio tu neizrecivu i veličanstvenu radost kada je susreo uskrslog Isusa.

«Ali on, Isus im reče: Ovo su moje riječi koje sam vam rekao dok sam još bio s vama: Sve se mora ispuniti što je o meni napisano u Mojsijevu zakonu i u prorocima i psalmima. Zatim im je dao razumjeti da razumiju Sveto pismo» (Luka 24,44-45). U cemu je bio problem? Vaše razumijevanje je bilo problem!
"Kad je uskrsnuo od mrtvih, sjetili su se njegovi učenici da je to rekao i povjerovaše Svetom pismu i riječi koju je Isus rekao" (Ivan 2,22). Ne samo da su Isusovi učenici vjerovali riječima Svetoga pisma, već su vjerovali i onome što im je Isus rekao. Shvatili su da je starozavjetna Biblija sjena budućnosti. Isus je pravi sadržaj i stvarnost Svetog pisma. Isusove riječi dale su im novo razumijevanje i radost.

Slanje učenika

Još dok je Isus bio živ, poslao je svoje učenike da propovijedaju. Kakvu su poruku propovijedali ljudima? „Izašli su propovijedajući da se pokajanje treba pokajati i izgonili su mnoge zloduhe i mnoge bolesnike pomazali uljem i izliječili ih“ (Marko 6,12-13). Učenici su propovijedali ljudima da se pokaju. Trebaju li se ljudi okrenuti od svog starog načina razmišljanja? Da! Ali je li to dovoljno kad se ljudi kaju i ne znaju ništa drugo? Ne, to nije dovoljno! Zašto ljudima nisu govorili o oproštenju grijeha? Zato što nisu znali ništa o Božjem pomirenju kroz Isusa Krista.

«Tada im dade razumjeti da su razumjeli Sveto pismo i reče im: Napisano je da će Krist trpjeti i uskrsnuti od mrtvih treći dan; i da se u njegovo ime propovijeda pokajanje za oproštenje grijeha među svim narodima» (Luka 24,45-47). Kroz susret sa živim Isusom učenici su dobili novo razumijevanje uskrsloga i novu poruku, pomirenje s Bogom za sve ljude.
„Znajte da niste otkupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom od svog uzaludnog hoda putem otaca, nego dragocjenom krvlju Kristovom kao nevino i bezgrešno Jaganjce“ (1. Nestajati 1,18-19.).

Peter, koji je pokušao izbjeći krvoproliće na Kalvariji, zapisao je te riječi. Ne možete zaraditi ili kupiti otkup. Bog je dao pomirenje Bogu smrću sina. To je preduvjet vječnog života s Bogom.

«Tada im Isus opet reče: Mir vama! Kako je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas. I kad je to rekao, puhnuo je u njih i rekao im: Uzmite Duha Svetoga!" (Ivan 20,21:22).

Bog je upuhnuo dah života u Adamov nos u Edenskom vrtu i tako je on postao živo biće. "Kao što je napisano: Prvi čovjek, Adam, postade živo biće, a posljednji Adam postade duh koji daje život" (1. Korinćanima 15,45).

Duh Sveti donosi život ljudima rođenim u duhovnoj smrti vjerom Isusa Krista. Isusovi učenici u to vrijeme još nisu bili duhovno živi.

«Kad je bio s njima na večeri, zapovjedio im je da ne napuštaju Jeruzalem, nego da čekaju obećanje Očevo, koje ste - tako je rekao - čuli od mene; jer Ivan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim nedugo nakon ovih dana» (Djela Apostolska 1,4-5.).
Isusovi učenici trebaju se krstiti Duhom Svetim na Duhove. To je ponovno rođenje i uskrsnuće iz duhovne smrti i razlog zašto je drugi Adam, Isus, došao na svijet da to postigne.
Kako i kada se Petar ponovno rodio? „Hvaljen neka je Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je po svom velikom milosrđu preporodio u živu nadu uskrsnućem Isusa Krista iz mrtvih“ (1. Nestajati 1,3). Petar je ponovno rođen uskrsnućem Isusa Krista.

Isus je došao na svijet kako bi oživio ljude. Isus je pomirio čovječanstvo s Bogom svojom smrću i žrtvovao je svoje tijelo za nas. Bog nam je dao novi život kako bi mogao živjeti u nama. Na Duhove je Isus ušao po Duhu Svetom u srca onih koji su vjerovali Isusovim riječima. Oni, svjedočenjem Duha Svetoga, znaju da on živi u njima. Učinio ju je duhovno živom! On im daje svoj život, Božji život, vječni život.
„Ali ako duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih oživljavat će i vaša smrtna tijela po svome duhu koji prebiva u vama“ (Rimljanima 8,11). Isus vam također daje nalog: Kao što je Otac poslao mene, tako i ja šaljem vas (prema Ivanu 17,18).

Kako crpimo snagu iz beskonačnog izvora života? Isus je ustao da živi i radi u tebi. Koje autorizaciju dajete i dajete mu? Dajete li Isusu pravo da vlada svojim umom, svojim osjećajima, svojim mislima, voljom, čitavim dobrima, svojim vremenom, svim svojim aktivnostima i cijelim bićem? Vaša će kolega ljudska bića moći to reći iz vašeg ponašanja i ponašanja.

«Vjerujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako ne, vjerujte radi djela. Zaista, zaista, kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će i djela koja ja činim i činit će veće stvari od ovih; jer idem k Ocu» (Ivan 14,11-12.).

Neka Božji Duh djeluje u vama kako biste ponizno priznali da ste vi taj koji ništa ne može učiniti sam. Djelujte sa znanjem i pouzdanjem da Isus, koji živi u vama, može i hoće učiniti sve s vama. Reci Isusu sve i u svakom trenutku što bi trebao učiniti s tobom prema njegovoj volji riječima i djelima.
David se zapitao: „Koja je osoba da je se sjećaš, a dijete osobe do koje ti je stalo? Učinio si ga malo nižim od Boga, okrunio si ga čašću i slavom» (Psalam 8,5-6). To je ljudsko biće u svojoj nevinosti u svom normalnom stanju. Kršćanstvo je normalno stanje svakog čovjeka.

Hvala Bogu opet i opet na činjenici da on živi u vama i što mu dopuštate da vas ispuni. Zahvaljujući vašoj zahvalnosti, ova se važna činjenica oblikuje u vama!

autor: Pablo Nauer