Imati vječni život

601 imaju vječni životJednog lijepog proljetnog dana Isus se obratio ljudima blizu Galilejskog mora i izliječio mnoge bolesnike. Pred večer reče Isus Filipu, jednom od njegovih učenika: "Gdje ćemo kupiti kruh da jedu?" (Johannes 6,5). Nisu imali dovoljno novca da daju svima malo kruha. Jedno dijete je imalo pet ječmenih kruhova i dvije ribe, ali kamo to ide za oko 5000 muškaraca i također za njihove žene i djecu?

Isus je naredio ljudima da kampiraju u travi u skupinama. Uzeo je kruh, pogledao u nebo, zahvalio mu se i dao ga učenicima. Oni su kruh i ribu prenijeli ljudima. Čudesno povećanje dogodilo se distribucijom hrane. Kada su bili puni, učenici su sakupili više kruha nego što su u početku imali.

Ljudi su se iznenadili kada su vidjeli ovaj znak i rekli: "Uistinu, ovo je prorok koji će doći na svijet" (Ivan 6,14). Isus je primijetio da ga žele učiniti kraljem i povukao se sam. Sljedećeg jutra ljudi su tražili Isusa i našli su ga na obali jezera u Kafarnaumu. Isus im je predbacio što ga nisu tražili zbog čuda, nego zato što su pojeli dovoljno kruha i ribe i bili zadovoljni. Međutim, Isus se nije bavio samo davanjem hrane ljudima. Dao im je na razmišljanje: “Umjesto da se brinete samo o pokvarljivoj hrani, težite hrani koja traje i donosi vječni život. Ovu hranu dat će vam Sin Čovječji, jer ga je Bog Otac potvrdio svojim ovlaštenim zastupnikom» (Ivan 6,27 Novi prijevod u Ženevi).

Ljudi su ga pitali što trebaju učiniti da ugodi Bogu? On je odgovorio: "Božje je djelo da vjerujete u onoga koga je poslao" (Ivan 6,29).

Što vam Bog želi reći ovom pričom? On sam rado vam daje vjeru u Isusa, Božjeg poslanika, svim svojim srcem. To znači da se slažete s Isusom da vam želi dati vječni život. Kada konzumirate Isusa kao pravu hranu i njegovu krv kao pravo piće, kao podsjetnik na oproštenje svoje krivnje, imat ćete život vječni. Isus vam osobno govori da je on kruh života i da više nikada nećete morati gladovati i nikada više biti žedni. "Tko vjeruje u ovo, ima život vječni" (Iv 6,47).

Zato mi je drago što vam danas s tim razmišljanjima dam kruh života. U Isusovoj ljubavi

Toni Püntener