Bog je emocionalan

"Dječaci ne plaču."
"Žene su emocionalne."
"Ne budite sitni!"
"Crkva je samo za sissie."

Vjerojatno ste već čuli ove izjave. Stječe se dojam da emocionalnost ima nešto s slabošću. Kaže se da čovjek mora biti jak i strog kako bi napredovao i uspio u životu. Kao čovjek, morate se pretvarati da nemate osjećaja. Kao žena koja želi biti uspješna u poslovnom svijetu, morate biti tvrdi, hladni i emocionalni. Emocionalne žene nemaju mjesta u izvršnom apartmanu. Je li to doista tako? Trebamo li biti emocionalni ili ne? Jesmo li normalniji kada pokazujemo manje emocija? Kako nas je Bog stvorio? Je li nas stvorio kao sentimentalne, emocionalna bića ili ne? Neki kažu da su muškarci manje emocionalni i zato je Bog stvorio ljude kao manje emocionalna stvorenja, što je dovelo do mnogih stereotipa o muškarcima i ženama. Društvo tvrdi da su muškarci manje emocionalni i da su žene previše emocionalne.

Ljudska bića su stvorena na sliku Božju. Ali kakva je to zapravo slika? Pavao je o Isusu rekao: "On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac prije svega stvorenja" (Kološanima 1,15). Da bismo razumjeli tko smo na sliku Božju, trebamo gledati u Isusa jer je On prava slika Boga Naš pravi identitet Sotona, varalica, želio nas je zavarati o našem pravom identitetu od početka. Vjerujem da je svijet emocija također dio našeg identiteta i Sotona nas želi prevariti o našim osjećajima. Pokušava nas uvjeriti da je slabo i glupo opažati osjećaje i davati im prostora. Pavao je za Sotonu rekao da je zaslijepio nevjernike da ne vide blistavu svjetlost Evanđelja slave Krista, koji je slika Božja (2. Korinćanima 4,4).

Istina je: Bog je emotivan! Ljudi su emotivni! Muškarci su emotivni! Nedavno istraživanje psihološkog instituta (Mindlab) pokazalo je da su muškarci emocionalniji od žena. Emocionalne reakcije muškaraca i žena mjerene su na psihološkoj razini. Pokazalo se da, iako je kod muškaraca izmjereno više emocija nego kod žena, ispitanici su ih osjećali manje. Žene su tijekom mjerenja pokazale manje emocija, ali su ih osjećale više nego muški ispitanici.

Ljudi su emocionalna bića. Biti emotivan znači biti čovjek. I obrnuto: biti otupio znači biti nečovječan. Ako nemaš emocije i osjećaje onda nisi prava osoba. Kad je dijete silovano, neljudski je ništa ne osjetiti. Nažalost, mi smo usmjereni na potiskivanje svojih osjećaja kao da su nešto loše; mnogi se kršćani trljaju o pomisli na bijesnog Isusa. Previše je emotivan za njih. Ne znaju što da misle o Isusu koji se ovako ponaša: "I načini bič od užadi i sve ih istjerao u hram s ovcama i govedom, a novac izlio mjenjačima i oborio stolove." (Jovan 2,15). Niti znaju što da misle o Isusu koji plače i jeca za mrtvim prijateljem. Ali Johannes 11,35 izvješćuje upravo o tome. Isus je plakao više nego što shvaćamo. Luka također govori o tome: "Kad se približi, ugleda grad i zaplače nad njim" (Lk 19,41). Grčka riječ za plakanje znači jecati naglas. Drago mi je da je Isus bio ljut i izražavao svoje osjećaje – čak i kad je plakao. Radije bih služio Bogu dušebrižnom nego obamrlom. Bog otkriven u Bibliji je Bog gnjeva, ljubomore, tuge, radosti, ljubavi i suosjećanja. Da Bog nema osjećaja, ne bi ga bilo briga hoćemo li ući u vječni oganj ili ne. Upravo zato što gaji tako duboke osjećaje prema nama poslao je vlastitog sina na ovaj svijet kako bi jednom zauvijek umro. Hvala Bogu da je emotivan. Ljudi su emocionalni jer su na slici emocionalnog Boga.

Emocije za prave stvari

Dopustite sebi da budete emocionalni. Ljudski je, čak i božanski, biti takav. Nemojte dopustiti da vas đavao učini nečovječnim. Molite da vam Nebeski Otac pomogne osjetiti osjećaje za prave stvari. Nemojte se ljutiti zbog visokih cijena hrane. Budi ljut zbog ubojstava, silovanja i zlostavljanja djece. TV i računalne igre mogu ubiti naše osjećaje. Lako je doći do točke u kojoj ne osjećamo ništa, čak ni kršćanima koji su ubijeni zbog svojih uvjerenja. Za seksualnu nemoralnost koju vidimo na televiziji iu kinu, za djecu koja su ostala siročad HIV-om i ebolom.

Jedan od najvećih problema s grijehom je korupcija naših emocija. Ne znamo kakav je osjećaj biti. Molite se da će Otac kroz Duha Svetoga izliječiti vaš emocionalni život i promijeniti vaše emocije u Isusove. Da biste mogli plakati za stvarima za kojima je Isus plakao, koje su ljute na one na koje je Isus bio ljut i strastven prema stvarima za koje je Isus bio strastveno predan.

autor Takalani Musekwa


pdfBog je emocionalan